Wie zit er in onze klas:

zondag 13 september 2015

9 september: ons mini-klasje

Vandaag hebben we ons klas in het klein nagebouwd. Dit was een maquette.
En van onze klasmaquette zijn we gekomen tot de plattegrond van onze klas.
Via deze plattegrond leren we eigenlijk een beetje kaartlezen. Op de plattegrond van de klas moeten we kunnen aanduiden waar onze plaats in de klas is. Of als we op de plattegrond een mannetje plaatsen, moeten we in de klas kunnen aanduiden op welke plek het mannetje staat en omgekeerd.
9 september

Hoekenwerk
 constructies nabouwen via stappenplan met smartmax.
 Via Rush hour wordt aan het ruimtelijk inzicht gewerkt.
 Veters knopen.
Via deze smart game wordt aan het ruimtelijk inzicht gewerkt een wordt er samen naar de juiste oplossing gezocht.

7 september: meester op de fiets

Meester op de fiets, leerde ons, onze fiets wat beter kennen en gebruiken. Hij leerde ons heel wat fietstechnieken, bv hoe moet ik veilig op en af de fiets stappen en waarom?  Met 1 hand fietsen,.... Hij liet ons ook vaardigheden oefenen, bv, over brugjes, trapjes,rond kegels,... fietsen.


7 september: werken met de letterdoos

Op onze letterdoos gaan we nieuwe woorden maken en lezen.donderdag 3 september 2015

2 september: ssst... we schrijven onze eerste letter!

Vandaag leerden we de 'i' schrijven.


1 september: eerste schooldag

Dagverloop:
verwelkoming via de rode loper

erehaag naar onze klas


kennismakingsspel in de klas
fotorondespel met de ganse school
middag:lunchen in de klas
volksspelen

 volksdans springen op springkastelen
 genieten van ijsjedag afsluiten met gezamenlijke volksdans